Cách tạo Sitemap cho Blogspot (Tạo sơ đồ Blog) dành cho người mới

Hôm nay Duy MKT Blog sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Sitemap cho blogspot hay còn gọi là tạo sơ đồ Blog cho website Blogspot. Khác với sitemap.xml được tạo ra dành cho bọ tìm kiếm, thì Sitemap chủ yếu dành cho người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn khi vào website của bạn.

Cách tạo Sitemap cho Blogspot (Tạo sơ đồ Blog) dành cho người mới
Hướng dẫn tạo sơ đồ blog giúp người xem dễ tìm bài viết để theo dõi
Ví dụ cụ thể như sơ đồ blog của website www.duymktblog.com

Sơ đồ Blog của website DUYMKTBLOG.COM
Đây sơ đồ Blog của Website Duy MKT Blog

Hướng dẫn tạo sơ đồ Blog dành cho webbsite Blogspot

Sau đây Duy MKT sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từng bước như sau.

Bước 1: Bạn vào tạo Trang cho Blogpost

Thực hiện tạo một trang blog mới và dán code ở Bước 2 vào chế độ xem HTML 
Vào cài đặt blogger nhấn thêm trang mới để tạo sơ đồ Blog

Bước 2: Copy các đoạn copy mà Duy MKT chia sẻ

Thêm tiêu đề trang và dán code vào mục HTML
Thêm tiêu đề trang sơ đồ Blog và dán code bên dưới vào mục HTML
Thực hiện Copy đoạn code sau và dán vào 

<script type="text/javascript">

var numposts = 100;

var standardstyling = true;

function showrecentposts(json) {

for (var i = 0; i < numposts; i++) {

var entry = json.feed.entry[i];

var posttitle = entry.title.$t;

var posturl;

if (i == json.feed.entry.length) break;

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {

if (entry.link[k].rel == 'alternate') {

posturl = entry.link[k].href;

break;

}}

posttitle = posttitle.link(posturl);

if (standardstyling) document.write('<li>');

document.write(posttitle);}

if (standardstyling) document.write('</li>');

}

</script>

Ở bước tiếp theo bạn sẽ copy tiếp đoạn code

<strong><a href="http://www.duymktblog.com/search/label/Seo%20Blogspot">Seo Blogspot</a></strong>

<br />

<br />

<ul>

<script src="http://www.duymktblog.com/feeds/posts/default/-/Seo%20Blogspot?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts&amp;max-results=999"></script>

</ul>

<br />

 Ghi chú bạn cần lưu ý

  • Thay http://www.duymktblog.com bằng tên blog của các bạn.
  • Thay Seo%20Blogspot bằng tên nhãn của các bạn. Ví dụ mình có nhãn là "Name Label" thì mình sẽ thay là "Name%20Label" (phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé). Nhãn có 1 từ thì không cần thêm %20.
  • Thay Seo Blogspot bằng tên nhãn của các bạn nhưng không có %20 ở giữa.

Cứ như vậy là xong một nhãn chuyên mục, bạn muốn thêm nữa thì thực hiện copy và thêm từng nhãn khác vào. Cứ như thế cuối cùng nhấn xuất bản là xong. Trong quá trình làm thì bạn nhấn xem trước trang để kiểm tra xem đúng chưa rồi hãy công khai nhé.

Các bạn nên đọc kỹ và làm theo từng bước, đừng vội vàng. Nếu như không hiểu chỗ nào thì có thể để lại bình luận phía dưới, Duy MKT sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.

Chúc bạn tạo sơ đồ Blog thành công.

Duy MKT Blog